ساخت ویلایی در اسپانیا با آجرهایی سفید و چوب کم رنگ