طراحی بیرونی

24/04/2020

ساخت تجمیع چند منزل مسکونی

آپارتمان Cirqua یک توسعه جدید برای چند منزل مسکونی است که در حومه استرالیا ایوانه شرقی واقع شده است. این پروژه با طراحی BKK Architects در […]
30/03/2020

طراحی نمای یک آپارتمان

طراحی آپارتمان که در واقع یک فروشگاه است این فروشگاه واقع در سائوپائولو ، توسط استودیوی SuperLimao کاملاً بازسازی شد. دارای نمای فلزی با الگوی زنبوری […]