مجتمع

24/04/2020

ساخت تجمیع چند منزل مسکونی

آپارتمان Cirqua یک توسعه جدید برای چند منزل مسکونی است که در حومه استرالیا ایوانه شرقی واقع شده است. این پروژه با طراحی BKK Architects در […]