ویلا کوهستانی

02/05/2020

ساختن و طراحی کلبه چوبی کوهستانی

ساخت کلبه چوبی کوهستانی توسط Koji Tsutsui Architect & Associates طرحی از Inbetween House اجرا شده است که در میان قسمت های شیب دار میان درختان […]